Skive Handelsskole

Skive Handelsskole var en uddannelses institution som blev oprettet første gang i 1884 og eksisterede til 2017, hvor den fusionerede med Skive Tekniske Skole, til Skive College.  

 

Årene under Skive Handelsforening 

Skolen blev oprettet i 1884 af Skive Handelsforening i Østergade 6. Den var blandt de første projekter for Skive Handelsforening og skulle sikre handlen fortsat gode vilkår i Skive. Den første undervisning var af meget begrænset omfang : 3 gange 2 timer om ugen i dansk, tysk og regning. 

Skolen lukkede for en kort overgang allerede i 1888, da de erhvervsdrivende ikke var indstillede på at give lærlingene fri til at modtage den udbudte undervisning, og antallet af elever var meget lille. I 1891 genåbnedes skolen nu på Frederiksgade 21 – på Skive Realskole. Denne gang med væsentligt flere timer og fungerede som egentlig uddannelse, dog stadig som aftenundervisning. 

I 1907 flyttede skolen ind i nye lejede lokaler på Asylgade i den nyopførte kommuneskole.

I 1965 stoppede Skive Handelsstandsforening, som foreningen nu hed, med at drive skolen, som blev selvejende.  

 

Som selvejende skole 

Efter at skolen blev selvejende grundet ny lovgivning, var der samtidig et skifte fra aften til dagundervisning. Med undervisning i dagtimerne var det umuligt at leje sig ind på skolen, og Handelsskolen måtte flytte i egne bygninger. I en overgangs periode lejede man sig ind på Sømandshjemmet på havnen. Her havde Handelsskolen til huse indtil 1967, hvor man fik Skive Tekniske Skoles gamle bygning på Nordbanevej 6.  

 

Der var et ønske om at få helt egne bygninger. Der var flere bud, men man endte med at vælge Amerikavej i Egeris, som stedet hvor man ville bygge. I årene op til den nye bygning blev taget i brug, lå der hvad man kaldte en bobleskole på pladsen. Den var sat hurtigt op og løste lokaleproblemerne, indtil man havde mere permanente løsninger.  

Den nye skole tegnet af Poul Bjerre stod færdig til indflytning i 1974.  

 

I 1991 med Bertel Haarders reform blev skolen omdannet til selvstyrende enhed som de andre lignede skoler i Danmark. Skolen var ejer af Skive Sports College fra  1994-6 til nedlæggelsen.  

I 2017 blev Skive handelsskole lagt sammen med Skive Tekniske Skole til Skive College.  

 

Forstandere 

Hasselriis 1884-1888 

Hasselriis 1891-1902

O. Christensen 1902-1905

P.J. Petersen 1905-1941 

Carl Wiinberg 1941-1954

O. Nissen 1954-1967

Niels Aage Bjerre 1967-1986 

Finn Christiansen 1986-2007 

Niels Yde 2007-2015 

Henrik Oppelstrup Bundgaard 2015-2017 

 

Kilder

  • N. Bjerre – en handelsskoleaktivist (kompendie over Bjerre på Skive arkiv (H1096))
  • Skivebogen 2010, s. 12-30
  • Skive – fra udmark til uddannelsescenter, bogtrykkeriet i Skive 2001, s. 90-103
Forfatter vedelslund