Om SkiveWiki

SkiveWiki

SkiveWiki er et digitalt leksikon med artikler om historiske emner og andre lokale emner i hele Skive Kommune. Idéen til SkiveWiki er udviklet af Museum Sallings arkiver.

Baggrund

Lanceringen af SkiveWiki fandt sted i 2022. Arkiverne vil med SkiveWiki markere Skives 700-års købstadsjubilæum i 2026. Til den tid vil antallet af artikler have nået en vis størrelse. Udbygningen af SkiveWiki med nye artikler er dog et løbende arbejde, som ikke har nogen slutdato. Så også efter 2026 vil arbejdet fortsætte.

Museum Sallings arkiver består af:

  • Skive Byarkiv.
  • Fur Lokalarkiv.
  • Sallingsund Lokalarkiv.
  • Spøttrup Lokalarkiv.
  • Sundsøre Lokalarkiv.

Emner og geografi

Arkiverne har igennem årene sammenfattet tekster og notater samt besvaret utallige henvendelser fra borgere om lokalhistoriske emner. Disse bruges bl.a. som afsæt for formuleringen af artikler i SkiveWiki. Oveni vil museets øvrige fagområder bidrage med artikler om arkæologi, kunst og natur. Med det som afsæt er SkiveWiki struktureret omkring en række kategorier, som de enkelte artikler kan knyttes til.

Geografisk dækker SkiveWiki Skive Kommune og Skive bys naturlige opland. Det vil konkret sige Skive by og købstad, Fur, Salling, Estvad-Rønbjerg (i Ginding Herred) og Fjends (hvis nordlige del ligger i Skive Kommune).

Hvem kan bidrage?

Siden er opbygget efter wiki-princippet. I første omgang bliver artiklerne skrevet af museets og arkivernes personale. Men på et senere tidspunkt vil der blive åbnet op for, at alle med interesse for at bidrage med viden om den lokale historie kan oprette sig som brugere. Alle tilføjede artikler, kommentarer og billeder vil dog løbende blive vurderet af arkiverne.

Forbehold

Da SkiveWiki med tiden vil udvikle sig til en brugerdreven side, påtager Museum Sallings arkiver sig ikke ansvaret for rigtigheden af indholdet i artikler, som arkiverne ikke selv har skrevet. SkiveWiki forbeholder sig ret til at ændre, redigere, omdøbe eller slette artikler samt tilføje eller slette billeder i artikler.

Ophavsret

Artikler, der lægges på SkiveWiki, er at betragte som public domain. Det betyder, at man som forfatter accepterer, at artiklerne kan omarbejdes og udbygges med yderligere indhold af såvel arkiverne som af andre brugere.

Tekst og billeder, der er beskyttet af ophavsret, må ikke lægges på SkiveWiki. Det er dog tilladt at bringe citater af begrænset længde.

Behandling af personlige oplysninger

SkiveWiki bruger ikke og videregiver ikke oplysninger, som brugerne har opgivet om sig selv.