Skive Tekniske Skole

Skive Tekniske Skole kan sporer sine rødder tilbage til 1868 hvor Borger- og Håndværkerforeningen oprettede søndagsskole for lærlinge og håndgerningsskole for små drenge under konfirmationsalderen. 

 

Årene på Nordbanevej

Skolen regner dog traditionelt sin historie fra 1871, hvor der blev oprettet en lokalafdeling af “Vestjydsk Industriforening” i byen, hvis formål var at drive aften og søndagsskoler for håndværk i byen, underformanden Otto Jørgensen.  

I begyndelsen benyttede man sig af borgerskolens lokaler, men ønsket var at få sin egen bygning, og den 7. juli 1891 indviede man bygningen på Nordbanevej, tegnet af arkitekt Edvard Jensen.  

Man udvidede i det små flere indgange med inddragelser af lærerboliger ol., men det slog ikke til. I 1932 var der en større udvidelse af skolen på Nordbanevej, udvidelsen var tegnet af Arkitekt Lind.  

Under besættelsens sidste år var det nødvendigt at leje sig ind forskellige steder i byen, da den tyske besættelses magt havde beslaglagt bygningen.  

Efter krigen blev skolen hurtig for lille og igen i 1949/50 blev opført en ny fløj på bygningen.  

I årene 1952-59, gav man plads til at det nyoprettede Skive Seminarium kunne være i bygningen.

 

Nye tider og ny bygning

Lærlingeloven af 1956 betød at der blev ubetinget undervisningspligt for lærlinge, samtidig blev særlig jernfagene centraliseret og der blev brug for ny organisering. I 1965 overgår skolen til at være en selvejende organisation, efter at have været drevet af Skive industriforening siden 1871. 

I 1966-68 bygger skolen en helt ny bygning i Egeris af arkitekt firmaet Tage Hansen & Axel Ritto.  

 

Svigtende elevtal presser skolen omkring 2005, og der er store økonomiske problemer på skolen.  

I 2017 fusionere Skive Tekniske Skole med Skive Handelsskole til Skive College, og ophører som selvstændig organisation.  

 

Forstander / Direktører

Overlærer Becker 1890-1918 

Kommunelærer N. Mortensen 1919-1936 

Arkitekt Tage Hansen 1936-1965 

Jørgen Lauritsen 1965-1993 

Ingeniør Hans Simonsen1993-2005 

Ann K. Østergaard 2005- 2015 

Lene Dall (konstitueret) 

Desiré Christoffersen 2016-2017

Ophørt 

 

Kilder 

 

Forfatter vedelslund