Dronning Margrethe II’s besøg i Skive

Efter Dronning Margrethe II, blev Danmarks dronning i 1972 og frem til hendes abdicering besøgte hun officielt byen 6 gange. Det skal dog nævnes at Dronningen besøgte byen flere gange da Frederik IX stadig var konge.  

 

Besøget i 1978 Indvielse af Sallingsundbroen 

Dronningens første besøg fandt sted d. 30. maj 1978, hvor Dronningen, sammen Prins Henrik stod for den officielle indvielse af Sallingsundbroen. Byggeriet af broen påbegyndtes i 1973 og varede 5 år. Efter den ceremonielle tur over broen var der frokost Glyngørehallen. 

Tilstedet var også trafikminister Kjeld Olsen og Sallingsunds borgmester Frode V. Søndergård 

 

Besøget i 1982 Faneindvielse 

Det andet officielle besøg fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe II fandt sted d. 7/10 1982, hvor Regentparret var på besøg på Skive kaserne for at indvie en fane til Nørrejyske Artilleriregiment, hvis gamle fane fra 1958 var blevet for slidt til at kunne bruges længere.  

Besøget, der varede 4 timer, startede med at Dronningen og Prinsgemalen ankom med helikopter fra Værløse flyvestation. 

Når en fane skal indvies, bliver der slået tre søm i, ét for majestæten, ét for fædrelandet og ét for modtageren. Hvert søm bliver slået i af forskellige personer i dette tilfælde var det: Første søm Dronningen, andet general Knud Jørgensen, tredje søm chef for Vestre landsdelskommando H.T. Havning. 

Fra civil hånd deltog Skives borgmester Knud Olsen, samt amtsborgmester P.E. Eriksen. 

Selv om det var en meget regnfuld dag var der stort fremmøde af interesserede borger, omkring 1500 kom for at se. Herunder mange børn, som af skolerne typisk fik lov til at gå derned. 

Prinsens livregiment og Slesvigske fodregiment stod for musikken  

 

Besøget i 1994 Skive by 

I d. 2/9 1994 besøgte Dronningen igen Skive, denne gang ved et besøg på mange steder i Skive. Besøget startede med at kongeskibet Dannebrog lagde til i Skive havn. Efter en tur gennem byen besøgte regentparret flere steder i Skive: produktionshøjskolen, Skive Museum, Vor Frue Kirke, og Skive Rådhus, samt prinsgemal Henrik på Skive slagteri.  

Majestæten vat ledsaget af borgmester Jonna Stavnsbjerg 

Alt i alt varede besøget omkring 7 timer.   

 

Besøget i 2007 Besøg Skive by og Salling

Den 14. september 2007 besøgte Dronningen og Prinsgemalen igen Skive. Som i 1994 også som et led i sommertogterne med Kongeskibet Dannebrog, hvor de blev taget imod af mere end 1000 interesserede. Regentparret blev ledsaget rundt af borgmester Flemming Eskild. 

Besøg på det nye bibliotek i Skive, som i samme omgang blev officielt indviet af borgmesteren. Derforuden blev flere steder i Skive og Salling besøgt:  

Et besøg på Spøttrup borg. Her var en stor gruppe frivillige udklædte i middelalder tøj og fremstillede håndværk i traditionen som de fremviste for regentparret.  

Besøg på virksomhederne Dantherm og Deif A/S 

Underbesøget blev totalforsvarsregion Midtjyllands nye fane indviet. Med første søm af Dronningen, andet af generalmajor Jan S. Norgaard og tredje af generalmajor Poul Kiærskou 

På Posttorvet var sat telte op, hvor råvare fra Salling og Nordfjends blev brugt til at lave mad til prøvesmagning. I alt 11 retter var forberedte (som symbol for kunstværket “Skives 11 Stjerner). Prins Henrik deltog selv i forberedelsen af en fiskesuppe.  

 

I forbindelse med besøget var en Shu-bi-dua koncert arrangeret i forbindelse med besøget, dog uden deltagelse.  

 

Besøget i 2012 Faneindvielse 

Den 1/9 2012 var Dronningen på besøg på Skive kaserne, hjemmeværnsafdelingerne i Midtjylland og Nordjylland var blevet slået sammen. Derfor var der endnu en faneindvielse denne gang med 2 søm af Forsvarsminister Nick Hækkerup og tredje søm af generalmajor Finn Winkler. 

 

Besøget 2017 Faneindvielse 

Dronning Margrethe II’s sidste officielle besøg i Skive som regent blev d. 2. maj 2017. Også denne gang var anledningen en faneindvielse. Denne gang i forbindelse med sammenlægningen af hjemmeværnsregionerne Totalforsvarsregion Nord-og Midtjylland og Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. Den nye region fik navnet Landsdelsregion Vest. Besøget var at kort karakter. 

I fanen blev 2 søm slået i af viceforsvarschef Kenneth Pedersen og tredje søm af generalmajor Finn Winkler. 

Besøget var desuden underdeltagelse af Borgmester Peder Christian Kirkegaard

  

   

Kilder 

Faneindvielse (kongehuset.dk) 

Skive folkeblad: datoer omkring alle besøgende 

Forfatter vedelslund