Skive Andelsslagteri  

 Skive Andelsslagteri var et stort slagteri og en betydningsfuld arbejdsplads i Skive fra 1903 til 2008.

 

Oprettelsen

Allerede året efter at Horsens anlagde det første andelsslagteri i Danmark, ønskede Skive landboforening og Skive handelsforening at gøre dem kunsten efter. Der blev imidlertid åbnet et privat slagteri i Skive i 1889, og sammen med problemer med at få nok opskrevne svin, opgav man midlertidigt projektet. I 1902 forsøgte man igen, og her lykkedes det. Aftaler om eksport til England og aftaler med bønder på Mors om levering af svin sikrede et solidt grundlag.  

Det betød man kunne begynde slagtninger i 1903 i den nye bygning i Brårupgade. Slagteriet lå lige ved den daværende “nye hovedbanegård”, så det var let at læsse de slagtede svin i godsvogne og køre dem til Esbjerg.

 

Udvidelser 

Slagteriet var en succes og selv med tabet af de morsingske bønder til Nykøbing Andelsslagteri i 1913, blev slagteriet udvidet flere gange. I 1916-17 med destruktionsanlæg, kreaturslagteri og pølsemageri. I 1924-26 stod slagteriet for en stor udvidelse og kapaciteten blev tredoblet. 

 

Sabotage 

Underbesættelsen fandt der d. 3. april 1945 en sabotagehandling sted mod Skive andelsslagteri. 4 bevæbnede mænd tvang sig adgang til pølsemageriet, hvor de satte tre bomber. Sprængningen resulterede i at maskineriet på pølsefabrikken blev ødelagt, og adskillelige ruder blev knust.  

 

Sammenlægninger og navneskifte 

I tiden efter anden verdenskrig fandt mange fusioner sted og det lokale andelsslagteri endte med at blev stort. Først en fusion med Viborg andelsslagteri, og siden Nykøbing Mors’, hvorefter navnet skiftede til “Jutland”. Der var en del frygt i Nykøbing omkring denne sammenlægning.  Skive slagteri havde brugt mange penge på udvidelser og havde en betydelig gæld. Der var derfor frygt for at sammenlægningen ville rykke al slagtningen til Skive. Efter en spændende og debatfuld afstemning blev sammenlægningen dog godkendt.  

I 1990 efter yderligere sammenlægninger opstod Vestjyske Slagterier, som endelig i 1998 med den store sammenlægning blev til Danish Crown. De efterfølgende år begyndte en nedlukning af flere del af slagteriet. 

  

Brand 

Den 17. juli 2007, udbrød en stor brand på slagteriet. Brandmænd fra Fjends, Viborg, Balling, Nykøbing, Struer og Vinderup assisterede Skive brandmændene for at stoppe branden og den massive røgudvikling, som dækkede dele af byen.  

 

Nedlukning og videre planer 

Efter branden var der forhåbninger lokalt til at man ville fortsætte slagteriet. Trods en lokal kamp for det, ønskede Danish Crown ikke at genopbygge og man lukkede de resterende dele af slagteriet d. 18. juni 2008. 

 

Kilder 

Forfatter vedelslund