Christian Nielsen (1835-1909)

Christian Nielsen blev født som bondesøn i 1835 i Hem. Han spillede frem til sin død en ikke uvæsentlig rolle for Skive bys industrielle udvikling, først som telegrafist, siden som møller, og endelig som medejer af Skive ny Jernstøberi.

Telegrafist

I 1851 kom han i lære hos møller Niels Frederik Jahnsen der netop havde overtaget Skive Mølle. Efter kort tid blev Nielsen imidlertid ansat hos postvæsnet, her fik han arbejde i flere jyske byer og lærte sig telegrafistfaget. Med dette fag vendte han tilbage til Skive, som den første bestyre af Skive telegraf station på Resenvej.

Under 2. Slesvigske krig i 1864 måtte Christian Nielsen flygte ud af byen sammen med de danske soldater efter at have skjult telegrafudstyret og hans hustru Axeline måtte opgive deres bolig, der blev midlertidigt besat af de tyske soldater.

Møller

I 1873 købte Nielsen hans tidligere arbejdsplads Skive Mølle med det tilhørende bageri. Efter en brand i bageriet blev det udbygget og moderniseret med ny dejæltningsmaskine. Forretningen gik godt, til en konkurrent i 1877 forsøgte at åbne en konkurrerende mølle i Brårup. Det lykkedes for Nielsen at overtage dette foretagende og han åbnede selv Østre mølle i Brårup.

Østre Mølle fungerede primært som en savmølle grundet begrænsede mængder korn, og var således en del af startskuddet til industri udbygningen i Brårup.

I 1880 var de økonomiske konjunkturer på vej nedad og Nielsen afhændede møllerne i 1882.

Jernstøberiet

For en del af sin formue indtrådte Nielsen som kompagnon i Skive ny Jernstøberi, her stod han til sin død i 1909 for den ren forretningsmæssige drift af støberiet.

 

Kilder

Forfatter vedelslund