Nørregade

Nørregade er en del af det middelalderlige Skive, og en central handelsgade.  

Den voksende biltrafik efter anden verdenskrig satte gaden under pres, og allerede i 1959 blev gaden gjort ensrettet. Dette var imidlertid ikke nok til at lette presset, og fra 28. september 1968 blev gaden, som et forsøg, lukket for trafik og gjort til decideret gågade.  

 

Erhverv ol. 

Som aktiv handelsgade gennem hele Skives historie, har her lagt mange forskellige forretninger. Listen kan derfor blot ses som et lille udpluk.  Det kan f.eks. nævnes at Skives første brugsforening blev lagt her i her i 1905, den flyttede dog til Torvegade allerede i 1911.  

Ramsgaards boghandel:

Nørregade 7 er fra 1908, hvor Niels Jessen Rydtoft  (født 1881) grundlagde Rydtofts boghandel. I 1934 overtaget af Christian Ib Ramsgaard. Butikken fortsatte med skiftende ejere helt frem til 2012. 

Vulkan: 

Nørregade 13 blev bygget i 1935, og fra opførsel til lukningen af “Vulkan” i 1987 var det en bilforretning. Siden er bygningen anvendt til kontorer ol.. Bygningen er tegnet af arkitekt Tage Hansen og er et flot eksempel på funktionalisme.  

 

Andre interessante bygninger 

Nørregade 32 “Selchaus Gård”: 

Opført i 1841 af købmand Mikkel Thorup. I 1904 overtaget af købmand Aage Selchau, som har lagt navn til bygningen. Kornladen er fra 1700-tallet og lå oprindeligt bag Skive Rådhus på Torvet, hvor den blev brugt som kongeligt kornmagasin. I 1866 blev den flyttet til sin nuværende placering 

Nørregade 17:

Thomsens lædervareforretning bygget 1923 med garver L. Thomsen som bygherre. Et eksempel på historicisme tegnet af arkitekt, Erik V. Lind 

Nørregade 21:

Skives gamle posthus, siden drevet urmagerforretning, sidst forretningen “Høg Møller” som lå i bygningen til den blev revet ned i 2020. 

Kilder 

  • Mortensen, Niels, 125 år på Skiveegnen, Skive bogtrykkeri 2001, s.13, 220  
  • 13 (ramsgaardsboghandel.dk) 
  • Eskildsen Jens & Mortensen Niels, 43 spændende bygninger i Skive bykerne, Skive Museums Forlag 1998   

 

Forfatter vedelslund