Constantin Anders Johannes Hastrup (1857-1944)

C.A.J. Hastrup var borgmester og byfoged/herredsfoged i Skive 1907-1913. Han var den sidste “kongeligt” udpegede borgmester.

Hastrup blev født på Hjortholm den herregård hans far forpagtede på Langeland. I 1882 blev Hastrup uddannet Cand.jur. Han arbejde derefter mange steder i landet. Først i 1883 ansat som by – og birkefuldmægtig i Nysted , derefter i 1886 som by- og herredsfuldmægtig i Grenå, siden i Hvetbo Herred.

I 1907  blev han så udpeget til Skive, her var han ikke en særlig populær borgmester, og var i strid med indbyggerne i byen om flere punkter. Han var aktiv i historisk øjemed i byen og donerede en samling til Skive Museum.

Som borgmester blev han efterfuldt af Danmarks første folkevalgte borgmester Hjalmar Kjems, som foged blev han efterfulgt af Andreas Lemming.

Efter tiden i Skive kom Hastrup til Svendborg først som Herredsfoged siden som dommer. Hastrup døde 86 år gammel i Charlottenlund.

 

Hastrup havde et ridderkors.

 

Kilder

  • Skive Folkeblad 7/2-1944
  • Nationaltidende 6/2-1944
  • Kjems, Rud, Socialdemokraten Hjalmar Kjems – Danmarks første folkevalgte borgmester,  2014, s. 162+237
Forfatter vedelslund