Skives borgmestre

Den første folkevalgte borgmester

Indtil tiden omkring Første Verdenskrig var borgmesteren en kongeligt udnævnt embedsmand, kaldet byfoged. han fugerede også som politimester og dommer. Men den ordning var på vej til at blive ændret.

Skive Købstadskommune var en af Danmarks første kommuner til at gå fra kongevalgte borgmestre til folkevalgte borgmestre. Dette skete da den siddende borgmester C.A.J. Hastrup i oktober 1913 valgte at fratræde. I stedet for at udnævne en ny embedsmand, tilbød Indenrigsministeriet, at Skive byråd kunne indstille en kandidat til posten. På den baggrund vedtog byrådet i december 1913 med stemmerne 7-6, at vælgerne skulle have mulighed for at vælge denne kandidat ved direkte valg.

Ved dette valg stemte 1680 af de 1905 stemmeberettigede, en stemmeprocent på 88. Der var to kandidater, Hjalmar Kjems fra Socialdemokratiet og bankdirektør V. Müller fra Højre. Müller fik 790 stemmer. Hjalmar Kjems fik 880 stemmer. Hjalmar Kjems blev dermed Skives første folkevalgte borgmester.

Efter dette forsøg med en folkevalgt borgmester i Skive i 1913 og siden Middelfart i 1918, blev det besluttet, at alle landets borgmestre fra 1919 skulle være folkevalgte.

Liste over folkevalgte borgmestre i Skive kommune 1914 – 2021

1914-1916: Lærer Hjalmar Kjems – Socialdemokratiet

1916-1921: Sparkassedirektør Harald Siboni – Det Konservative Folkeparti

1921-1927: Grosserer Michael Nielsen – Det Konservative Folkeparti

1927-1929: Redaktør Carl Hansen – Radikale Venstre

1929-1936: Direktør Valdemar Johansen – Socialdemokratiet

1936-1967: Trykker Woldhardt Madsen – Socialdemokratiet

1967-1981: Skatterådsformand Peter Kjærgaard – Socialdemokratiet

1982-1989: Skoleinspektør Knud Olsen – Socialdemokratiet

1990-1997: Børnehaveklasseleder Jonna Stavnsbjerg – Socialdemokratiet

1998-2001: Major Søren E. Andersen – Det Konservative Folkeparti

2002-2007: Forretningsfører Per B. Jeppesen – Socialdemokratiet

2007-2013: Folkeskolelærer Flemming Eskildsen – Venstre

2014-         : Gårdejer Peder Christian Kirkegaard – Venstre

 

Kilder

Skive Kommunes historie 1880-1940, bind II, Skive Museums forlag, s. 294-295

Skive Kommunes historie 1940-2003, bind III, Skive Museums Forlag, s. 410