Vestergade

En del af det gamle Skive, som den vestlige yderkant yderkanten, var gaden meget påvirket af de mange brande i 1700-tallet. Adskillelige købmandsgårde prægede gaden i slutningen af 1700-tallet. Gaden har generelt været en driftig gade, hvor mange håndværkere og små fabrikker havde sin start.  

 

Under udgravninger er Skives gamle stenkirke “Sankt Peder” som lå i byen sammen med Vor Frue.  

Skive latinskole oprindelig oprettet omkring 1545, på en nu forsvundet gade imellem Vestergade og Reberbanen.  

 

 

Interessante adresser 

Vestergade 1: Oprindeligt har der lagt et privilegeret farveri her, denne forretning udviklede sig til Skive Klædefabrik som lå her til 1923. 

 

Vestergade 3: Her har tidligere lagt et Missionshotel.  

 

Vestergade 7: Her blev Skive Tobaksfabrik startet i 1852 her af Jens Sørensen. Lukkede efter første verdenskrig. 

 

Vestergade 9: Opført i omkring 1870, i klassicistisk stil. Forskellige forretninger har lagt her gennem tiden. Det første forsøg på at oprettet en større bryggerivirksomhed “Skive Malt- og Byggrynsfabrik” eller “Skive Aktiebryggeri” startede her i 1892 men lukkede allerede i 1899. Bygningens smukke facade er restaureret i 1998. 

 

Vestergade 14: Markant bindingsværkshus kendt som Kurvemagerens hus et af de ældste huse i Skive, lå hertil 1982 hvor man rev bygningen ned.  

 

Vestergade 15: Opført i 1929, med H. Toft Hansen som arkitekt. Drevet som blandt andet kolonialhandel til 1970’erne. Nyklassicistisk byggestil, med friser. 

 

Vestergade 17 opført i 1884 som posthuset, fraflyttet i 1905 

 

Vestergade 18: her lå i en kort overgang mellem 1898 og 1906 Thordal Bryggeri, det senere Hancock. 

 

Kilder  

Skive kommunes historie bind I 

Skive kommunes historie bind II 

43 spændende bygninger i Skive bykerne 

 

Forfatter vedelslund