Lavenergihusudstillinger i Skive

I årene 1977, 1979 og 1984 blev bygget lavenergihuse forskellige steder i Skive. I den forbindelse var der tilhørende videnskabelige målinger og udstillinger for presse og interesserede fra ind- og udland. Der var tale om pionerprojekter som var unikke i deres størrelse og form. Byggeriet og udstillingerne skulle sikrer viden om hvordan man kunne mindske energiforbruget.

 

Baggrund 

I forbindelse med oliekrisen blev der et voksende fokus gennem 1970’erne på at formindske forbruget af energi i huse. I Canada og Tyskland forsøgte man sig frem med forskellige tiltag,  

Lavenergihuse blev i Danmark besluttet til at være huse, som havde et energitilførsels forbrug som lå mindst 60 procent lavere end et tilsvarende hus uden energitiltagende. Ingeniør Torben Esbensen skabte verdens første nul-energihus også siden kaldt et passivhus på DTU i 1975, og Danmark fik en central plads i udviklingen.  

Skive kom til at stå som et center for udviklingen i Danmark  

 

Grundet den store forskel fra land til land, i hvad der kvalificerer som et lavenergihus er det svært helt at sammenligne. Lavenergi 77 synes dog at være blandt de allerførste, måske første lavenergihuse2, der er bygget til kommercielt salg og ikke som udstilling eller forsøg. Det er om alle omstændigheder det første projekt i Danmark, af denne type. 

 

 

Lavenergi – 77 

Det første projekt, åbnede 15 juli og var oprindeligt regnet med at udstillingen skulle løbe frem til d. 24. juli. Udstillingen tiltrak dog så stor interesse fra ind- og udland at man forlængede flere gange og genåbnede for særudstillinger for tilrejsende fra forskellige organisationer.  

I alt blev 9 huse skulle bygges i hvad der blev kaldt Solhaven.  

 

Husene var så moderne som man praktisk kunne konstruere dem på dette tidspunkt, og selv om der var et stykke til nul-energihuse så var de generelt udstyret med solvarme, jordvarme, varmepumpe, samt varmegenindvinignsanlæg til genbrug af varme fra huset. Med den bedste former for isolering forsøgte man at isolerer husene, og helt udgå kuldebroer, samtidig med at man fik et acceptabelt indeklima. Der var tale om kendt teknologi, men sammensætningen og ambitionerne, gjorte det til et unikt projekt.

 

Da husene var så moderne som de var blev prisen på dem meget dyre, og derfor havde man problemer med at få husene solgt. Salgene var først færdige i 1979, og efter store nedslag i prisen. Denne forsinkelse gjorte at man ikke kunne gå i gang med de videnskabelige undersøgelser før. 

 

Der var meget stor forskel på de enkelte huse, og hvor meget de sparede i tilført energi, selv på identiske bygninger. Det blev blandt andet tilskrevet det store besvær med at betjene de forskellige elementer, der skulle hæves og sænkes og omstilles for at udnyttes optimalt. 

Fordi det var så ny teknologi, var der ligeledes mange udfald og reparationer i solanlæg mm. Som havde en stor nedetid.  

 

Det blev forsøgt slået stort op, og betegnelsen “Skive – Danmarks Energiby”. Man satsede fra politisk side på at yderligere tiltag ville komme til Skive og omegn. En vis stolthed i lokalsamfundet var til stede, bl.a. ses lanceringen af specielle øletiketter fra Hancock bryggerierne til anledningen.  

 

Lavenergi-79 

Man byggede denne gang 53 boliger, 34 lejligheder i etagebygning, 9 huse i tæt-lav bebyggelse og 9 parcelhuse omkring Humlevej i Skive.  

Projektet blev besluttet allerede førend 77 projektet var overstået. Væsentligt større i omfang, men med mindre fokus på den skelsættende teknologi. Sikrede at boligerne ikke stod i samme problem med salg som i 1977. 

Interessen fra udlandet var stadig stor nok til at komme på forsiden at Internationl Herald Tribune. 

 

 

Lavenergi -84 

Igen var der skåret ned på den tekniske innovation, til gengæld nåede man et niveau hvor  boligerne ikke var særligt meget dyre and en konventionel bolig, og kunne godkendes til socialtboligbyggeri. Der blev bygget 56 boliger heraf 52 i socialt boligbyggeri skulle bygges i Glattrup.  

 

Kilder  

Land og Folk 8. august 1980 

Djursland 21. august 1984 

Bornholmeren 12. august 1977 

Skive folkeblad 8/8 77, 15/8 1984 

Lands-avisen Aktuelt 28/5-1979 

Lavenergihuse i Skive : erfaringer fra tre udstillinger i Skive, 1977, -79 og -84 

Lavenergi 1979 Skive 31 august – 30 september

(PDF) The historical evolution of the energy efficient buildings (researchgate.net)

Forfatter vedelslund