Woldhardt Madsen

Woldhardt Madsen

(1902-1983), borgmester i Skive Købstadskommune 1936-1967, medlem af Socialdemokratiet.

Baggrund

Woldhardt Madsen var udlært typograf og arbejdede som ung på sætteriet på Skive Folkeblads trykkeri. Hos typografer var der ofte en stærk politisk bevidsthed, og det har sikkert været medvirkende til at bringe Woldhardt Madsen ind i kommunalpolitikken.

Borgmester

Ved kommunalvalget i 1936 blev Woldhardt Madsen valgt til borgmester. Han bestred derefter posten frem til 1967 og blev dermed Skives længst siddende borgmester. Samtidig var han den første indfødte skibonit på posten, og han var den første professionelle borgmester, idet han modsat tidligere borgmestre modtog løn for sit arbejde.

Politik

I sin borgmestertid skabte Woldhardt Madsen et meget stabilt samarbejde med Det Radikale Venstre, hvilket gjorde, at han sad sikkert i sadlen som borgmester også efter 1958, hvor Socialdemokratiet egentligt tabte flertallet i byrådet. Woldhardt Madsen styrede også Skive gennem besættelsen fra 1940-1945. Han fik flere forskellige poster bl.a. som formand for Socialdemokratisk Forening, formand for Arbejdernes Fællesorganisation og fra 1950 formand for Købstadsforeningen, hvilket gav ham en stor indflydelse på de danske kommuners forhold.

Woldhardt Madsen trådte tilbage i 1967, som 63-årig. Herefter var han formand for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark frem til 1975. Han døde den 20. marts 1983.

Kilder

  • Mortensen, Niels: 125 år på Skiveegnen – byen, egnen og Salling Bank 1876-2001, Salling Bank, 2001, s. 164-167.
  • Stavnsbjerg, Helge: Woldhardt : det moderne Skives grundlægger, Limfjordsforlaget, 2017.
Forfatter stom_admin