Skive Søsportshavn

I forbindelse med udvidelsen af Skive havn i 1960, som gjorte 2 ud af de tre søsportsforeninger der var i Skive havn hjemløse, opstod der et ønske om at oprette en egentlig Søsportshavn i byen. Dette var yderligere tilskyndet af den generelle økonomiske vækst i samfundet, som resulterede i at der kom markant flere sejlbåde blandt private.  

Fra 1967 blev der rigtig sat gang i planerne, stigningen i antallet af både resulterede i at mange ankrede ulovligt op, og der var et behov for ordnede forhold. Man udvalgte stranden nord for Skive Havn, kaldet “Numsevaskeriet”. Håbet var ligeledes at området ville opleve en større udvikling med hoteller og dets lige.  

Efter flere forsinkelser grundet besvær med at få havnen bygget lå den første anløbsbro sat op 15. maj 1973 og havnen kunne anvendes snart efter. 

 

Der er over tid et voksende behov for pladser og havnen udvides flere gange over årene.  

 

Forskellige institutioner på havnen 

I 1993 blev der opsat et kunstværk på den sydlige tange ved havnen. 5 meter højt blankpoleret metal spyd, skabt af Jens Kobæk. Kaldet “Det forkromede fyrtårn” 

 

I 2005 bliver et gammelt ønske opfyldt og Hotel Strandtangen blev bygget 

 

I 2010 byggede SkiveDyk sit klubhus på havnen. 

 

Kilder 

Skive Folkeblad 14. april 1971, 3. maj 1971, 15/5-1973, 21. april 2005 

Merlespiret (skive.dk) 

Skive Havn 1896-2019 s. 139 

Forfatter vedelslund