Skive Skytteforening

Skive Skytteforening oprindelig kendt som Skive Skyttekreds, er en sportsskydeforening, med rødder tilbage til slutningen af 1800-tallet og skytteforeningernes dannelse.  

 

Historisk kontekst 

Som en del af den folkelige vækkelse specielt funderet omkring grundtvigianismen, opstod der idræts- og sportsforeninger. Den første af disse var oprettelse af skytteforeninger. På Skiveegnen opstod en lang række skytteforeninger i både Salling og Fjends. Foreningerne tog ofte andre arrangementer med sig særligt gymnastik var udbredt. Der var ofte stor ideologi forbundet med foreningerne, om idéen med foreningerne var forsvar mod ydre fjender, eller som garant for grundloven. 

 

Skiveskyttekreds første tid 

Den første forening blev oprettet i 1869 af en gruppe lokale mænd anført ad postmester Niels Christensen. Foreningen var modsat de andre lokale foreninger med en ideologisk forankring i partiet Højre. I 1871 fik kredsen sin fane som en gave af en række kvinder i Skive, og det er fra denne begivenhed at foreningen typisk fejrer sine jubilæer.  

Allerede i 1872 opførte kredsen imidlertid for en tid. Genoprettet i 1879, blev der hurtigt problemer grundet den politiske holdning der var lagt, den uforbeholdne støtte til Estrup-regeringen, samt modviljen mod at oprette et gymnastikhold, resulterede i bestyrelser som gik af.  

Foreningen overlevede dog, og i 1898 fik man oprettet et gymnastikhold i forbindelse med kredsen.  

 

Fra Verdenskrigene til i dag 

Verdenskrigen skabte problemer for klubben. Under Første Verdenskrig var medlemsantallet meget lille, og under besættelsen ødelagde den tyske besættelsesmagt foreningens bygninger og bane, hvilket resulterede i økonomiske problemer for klubben.  

Efter krigen steg medlemstallet dog en del efter krigene, og klubben overlevede igen. 

 

I 1977 blev der bygget et nyt stort skydecenter i Egeris, med overdækning af baner året efter. 

 

I 1988 og 1992 deltog Jørgen Herlufsen for Skive Skytteforening i Sommer OL. 

  

Kilder 

  • Skivefolkeblad ,21/8-1971, 30/7-1977, 24/7-1978, 17/10-2023 
  • Skivebogen 1987, s. 84-104
  • Mortensen, Niels, Skydning, gymnastik og sport på Skiveegnen 1870-1914, oprindelig trykt i “Idræt og lokalhistorie – pejlinger og perspektiver”
  • Skive Skytteforening 125 års jubilæumsskrift 1871-1996 
  • Olympedia – Jørgen Herlufsen 
Forfatter vedelslund