Resenvej 1

Resenvej 1 er tegnet af kunstmaler Nikolaj Mølgaard Andersen (1895-1979) og opført i 1926 som bopæl for ham selv og sin hustru Dagmar. På tegninger af huset ses det, at der på første sal var indrettet atelier, hvilket afspejler Mølgaard Andersens profession.

Huset er opført som en villa i bindingsværk, men ifølge BBR-registeret er murene i tavlene grundmuret og ikke klinet. Det skyldes sandsynligvis, at byggeregler fra slutningen af 1800-tallet begrænsede brugen af lerklinet tavl.

Det arkitektoniske udtryk kan betegnes som nationalromantik og sås i de første 20-30 år af 1900-tallet i flere villakvarterer. Det siges, at der var prestige i at bygge i facader af bindingsværk, da det var forholdsvist dyrt. Resenvej 1 er dermed et sent eksempel på et hus med bindingsværksudtryk.

I 1946 tegnede den lokale arkitekt og senere socialdemokratisk boligminister Ove Hove en mulig udvidelse af huset mod vest. Den ser dog ikke ud til at være blevet til noget.

Sønnen Find Mølgaard Andersen (1934-2015), der som sin far også var kunstmaler, boede i huset efter forældrenes død.

Kilder

  • Skive Kommunes byggesagsarkiv: www.weblager.dk
  • Mølgaard Andersen, Find: “En Kunstners udvikling”, Skiveegnens Jul 1999, s. 56-60.
Forfatter buhl