Nisser

Nisser er og var en betydelig del af folkekulturen i Danmark. Som andre steder i landet har Skive-egnen haft sine egne nisse- historier og legender, som  man har fortalt til hverandre. De var en del af folkekulturen for regionen og man nåede at indsamle nogle af historierne førend de gik helt tabt. 

 

Historisk baggrund 

En nisse også kendt som Gårdboen er et sagnvæsen som ofte boede på gårdene og var ofte hjælpsomme væsner, der var en del af gårdens drift. Med deres fundament i gamle nordiske vætter, besad de imidlertid også voldsom styrke og et temprament som “Nissen på loftet” dårligt kan måle sig med. 

Fortidens nisser skal ses som forskellige fra de mere moderne julenisser, først starten af 1800-tallet blev julen og nisser forbundet med hinanden i dansk folketradition. 

 

Kendte lokale nisser 

En række historier om lokale nisser er samlet ind af Evald Tang Kristensen omkring 1890, og kan fortælle lidt om de forskellige historier der er tilknyttet nisser her.   

 

Nissen på Skivehus  

Historien fortæller en on drillesyg nisse på (gammel) Skivehus der yndede at drille gårdens hund. En dag da nissen sad oppe ved taget og drillede gårdens hund, besluttede drengen på gården at skubbe nissen ned. Hvorefter hunden fik fat på nissen og gav nissen en god rusketur. Nissen fik sin hævn samme nat. Da drengen sov, lagde nissen ham på et bræt over gårdens brønd, så han skulle blive forskrækket. Helt ondskabsfuld var nissen dog ikke, den stod hele natten og vogtede over drenge så han ikke faldt ned i brønden.  

 

Nissen i Trevad 

Aakjær fortalte om et nisseslagsmål mellem en nisse fra Trevad i Vridsted Sogn og en fra kirkegård Sevel sogn. De to nisser sloges på Trandum Kirkegård, hvor den ene nisse slyngede den anden med så enorm kræft at den fløj en halv kilometer. Nissen landede med så stor styrke den lavede en sø der var flere kvadratmille stor.  

 

Nisseslagsmål i Krejbjerg 

Nisser fra to gårde omkring Krejbjerg, blev uvenner og kom op at slås i markerne, slagsmålet væltede en tønde land med byg. Den ene nisse boede på Hesthave gården (i dag Åbakken 4), den anden på en gård ved Krejbjerg kaldet Bakkegården (hvilken gård det er er ikke sikkert men måske Vildmosen 4).  

 

Nisseslagsmål mellem Spøttrup og Rødding 

Tæt på Krejbjerg fandt et andet slagsmål sted. I følge overlevering med nisser fra henholdsvis Rødding præstegård og den ikke eksisterende Spøttrup præstegård. Slagsmålet var så voldsomt det satte spor i landskabet.  

 

Nissen i Rødding  

Nisser i Rødning synes i det hele taget at være at den hidsige type. I hvert fald fortælles en historie om hvordan man i Rødding havde en nisse til at hjælpe med at passe byens kør. Som belønning fik nissen hver dag en skål med smørklat som belønning, en traditionel løn for en nisse. 

En dag havde den kone som gav nissen grøden imidlertid gemt smørklatten på bunden af grøden. I ren arrigskab over ikke at have fået sin smørklat vrider nissen halsen over på en ko den passede. Efter at have spist videre af grøden finder nissen dog smørklatten, og brødebetynget stjæler nissen en ko på Mors som erstatning for den ko den slog ihjel.  

 

Kilder

  • Kristensen, Evald Tang, Danske sagn som de har lydt i folkemunde anden afdeling, Jacob Zeuners Bogtrykkeri 1893, s. 58 + 59 + 68-9 + 88
  • Danske gårde i tekst og billeder Viborg Amt bind 2 Fjends – Karup – Skive og Spøttrup Kommuner, s. 375+380
Forfatter vedelslund