Vikan A/S – Skive Børstefabrik

Vikan A/S  har rødder tilbage til 1898 og er i dag en førende spiller på verdensmarkedet inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter til især fødevareindustrien. Oprindelig grundlagt som “Skive Børstefabrik”, lokalt bliver virksomheden ofte stadig kaldt “Børstefabrikken”.  

 

Tidlige historie  

Anders Peter Pedersensen (typisk omtalt som A.P. Pedersen) startede fabrikationen og salg af børster op d. 1. maj 1898 i Thinggade efter at Skive Avis flyttede ud fra lokalerne.  

Først foregik salget ud fra butik ved produktionen i Thinggade 3, men A. P. Pedersen gjorde et stort arbejde for at få kunder – hos landmænd, købmænd, brugsforeninger og i virksomheder.

Han besøgte kunderne for at se hvilke behov, der var. Efter besøgene udvikledes specialbørster og det førte til at fabrikken fik kontrakt med De danske Mejeriers Fællesindkøb samt Fællesforeningen for danske Brugsforeninger. En stor del af virksomhedens salg kom snart til at ligge udenfor Skives naturlige handelsområde.   

Der var generel fremgang i virksomheden. Den største udfordring i virksomhedens historie var i 1918, da fabrikken brændte. Den store vækst i de foregående år havde gjort, at man var underforsikret, og det krævede store summer at genrejse produktionen.   

I 1929 blev naboejendommen inddraget og Thinggade 3 og 5 blev til een stor ejendom, der strakte sig over til Østergade i 4 etager. Den nye bygning var tegnet af Skive arkitekten H. Toft Hansen.  

På firmaets 35 års fødselsdag i 1933 blev fabrikken overdraget  til sønnerne Gunnar og Carl Vilhelm Pedersen, ved samme lejlighed trak A. P. Pedersen sig tilbage – han var 64 år. I 1949 blev firmaet lavet om til et aktieselskab.  

Flytning til Viborgvej  

Som produktionen udviklede sig var forholdene på Thinggade/ Østergade ikke mere velegnede. Der var brug for større maskiner i produktionen, når de blev sat på plads, gungrede hele bygningen.

Grunden på Viborgvej 7 (tidligere Jernbanegade) lige overfor den gamle hovedbanegård blev købt af Skive Kommune allerede i 1944. Den var ikke helt optimal. Den var lille, så man måtte bygge i 2 etager, bunden var blød og der måtte først piloteres, men det var den eneste byggemodnede grund kommunen kunne anvise til industri. Først i 1955-56 blev 1. del af flytningen dog til virkelighed, idet krigen havde sænket tempoet meget. Anden etape af flytningen fandt sted i 1960. I perioden havde der været tale om at flytte fabrikken helt ud af Skive. Den nye fabrik var ligeledes tegnet af H. Toft Hansen.  

Navneskifte 

Navnet “Vikan” har sin oprindelse i at A.P. Pedersen i 1920’erne købte et patent og et restlager på en gulvskrubbe med aftageligt hoved, så skrubben kunne vendes, når den var slidt skæv. På børste hoved og skaft var sat mærkater med en rengøringskone og en gulvskrubbe med teksten  “Vi kan” – altså gulvskrubben og rengøringskonen tilsammen. Da mærkaterne blev genbrugt hang navnet delvist ved. Efter at sønnerne overtog, begyndte man langsomt at bruge navnet og på den nye fabrik på Viborgvej stod der med store bogstaver “Vikan” på gavlen. Efter dette var navnet “Vikan A/S – Skive Børstefabrik”. Den sidste del af navnet blev først opgivet i 1997.   

Ny flytning til Egeris

I 1969 flyttedes fabrikken fra Viborgvej til hjørnet af Rævevej og Frisenborgvej i det nye industrikvarter. Den gamle fabrik i to etager kunne ikke udvides og moderniseres til den form for maskinindustri, som børste fremstillingen havde forandret sig til. Den gamle fabrik blev opkøbt af Skive Kommune til indretning af optræningsværkstedet BOMI.   

Den nye fabrik i Egeris kom til at ligge på en 40.000 m2 stor grund. Fabrikshallen på 7000 m2 i et plan var tegnet af direktør Gunnar Pedersen’s svigersøn,  arkitekt Steen Zinck, Nivå.

Moderniseringer og nye standarder 

Den første børstemodel af plastik blev lavet i 1965, men allerede i 1968 var den første – mere hygiejniske – børste lavet udelukkende af plast en realitet. Derved var dyrehår og træ, som de oprindelige børster var lavet af, ikke helt så centralt længere. 

Det nye fokus på plastbørste blev skelsættende for omdannelsen af virksomheden til at have fokus på at optimere børsternes hygiejne.

I samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut satte VIKAN et udviklingsarbejde igang, der førte til udviklingen af “den hvide serie”med plast håndtag og nylon børster.

Det betød også at man i 1989 opfandt farvekodning af børsterne, fordelt efter hvad børsterne skal rengøre. Dette er efterfølgende blevet den globale standard.   

Vikan opkøbes af Bay & Vissing  

Gunnar Pedersen stoppede som direktør i 1976 og ledelsen blev overtaget af Niels Kaiser. Niels Kaiser var søn af Gunnar Pedersens afdøde bror Carl Vilhelm Pedersen og havde været med i virksomheden siden 1954 – fra slutningen af 50-erne som meddirektør. Ved Niels Kaiser pensionering ønskede ingen i familien at indgå i virksomheden, og i 1986 solgte de 9 familiemedlemmer aktiemajoriteten til et konsortium. 

Savværk og plastfabrik blev udskilt. Efter to år – i 1988 – blev aktiemajoriteten solgt til Bay & Vissing A/S (senere Vissing Fonden – se nedenfor),  som endnu i 2024 driver Vikar videre på samme placering i Skive. 90 % af aktierne i Vikar ejes nu af den velgørende familiefond Vissing Fonden, som blev oprettet i 1979. 

Opkøb af andre virksomheder og international ekspansion  

I 1972 blev Thorsager savværk opkøbt, savværket havde tidligere haft Vikan som den primære kunde. Det gav en del spild træ, som endte med at blive brugt til at fremstille produkter, der ikke havde noget at  gøre med børster som f.eks. gardinstænger.   

I 1973 blev en plastvarefabrik i Stoholm opstartet i de tidligere mejeribygninger. Oprindeligt navngivet Vikanplast senere Kaiserplast. 

Vikan havde siden 70’erne fået et mere eksport orienteret fokus. I 1992-93 opkøbtes den største konkurrent på det engelske marked, og selv om produktionen i Bristol nedlagdes i 1996, blev det brugt som en indgangsvinkel til øget salg på det engelske marked. Også i 1992 oprettedes datterselskaber i Tyskland og Sverige. 

I 1998 blev et fransk datterselskab etableret, og i 2016 blev salgsselskaber i Japan og Rusland startet op. Selskabet i Rusland blev dog afviklet i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.   

I 2018 overtog VIKAN den nord-amerikanske distributør Remco og i 2023 den australsk-new zeelandske virksomhed Wells.

Nye udvidelser  

Med øget produktion har der været flere store udvidelser af lager og produktion på Rævevej –  bla. i 1973,  1997-98 og 2022 – 23.

I 1924 etablerede Mogens Vissing og Poul Bay firmaet Bay & Vissing, som senere blev omdannet til Bay & Vissing A/S. Bay & Vissing A/S blev kendt af mange for tandbørsten Tandex og malerpenslerne Specter. Begge varemærker blev senere solgt fra.

I 1988 købte Bay & Vissing A/S børstefabrikken Vikan A/S i Skive.

Jenny og Mogens Vissing, som var blandt stifterne af Bay & Vissing, havde ingen børn, men et stort ønske om at videreføre virksomheden for fremtiden. Derfor valgte de at stifte Vissing Fonden i 1979 og overføre aktierne i Bay & Vissing til Fonden.

Vissing Fonden ejer i dag 90 pct. af aktierne i Vikan A/S. Vissing fonden støtter 3 formål : medicinsk forskning, forskning i bæredygtig energi samt børn og unge.

 

Direktører 

A.P. Pedersen 1989-1933 

Carl Vilhelm Pedersen & Gunnar Pedersen 1933-1951 

Gunnar Pedersen 1951–1976 

Niels Kaiser 1976-1988 

Christian Skov 1988-1995 

Hans Riisager Holst 1995-2008 

Carsten Bo Pedersen 2008- 

 

Kilder 

Forfatter vedelslund