Skive Byvåben

Skive Byvåben er Skive kommunes officielle våbenskjold og bruges som symbol på byen og kommunen.

 

Den ældste kendte udgave af Skive købstads segl er fra 1579, men den præcise alder er uvis. Købstæderne brugte segl til at underskrive aftaler på vegne af byen.  

Skive købstadssegl viser en bro i rød, med åen som baggrund og med en sølvfarvet ørred nedenunder. Seglet skal tydeligvis illustrere broen over Karup Å ved Skivehus, som var anledningen til byens placering.  

 Fisken vendes om

I forbindelse med købstadsjubilæet i 1976 ville man blandt andet markere det ved at gøre det gamle segl officielt anerkendt som byvåben. Med det stødte man ind i de officielle heraldiske regler. Fisken der på sejlet havde svømmet fra venstre mod højre, var i konflikt med de heraldiske traditioner som foreskriver at dyr skal vende med blikket mod venstre (heraldisk højre), derfor måtte fisken efter 400 år vendes om og svømme den rigtige vej.  

Tanken er at når man bar skjoldet på venstre arm i en duel, og dyret vendte mod højre, ville dyrets blik vende væk fra fjenden, når man stod overfor sin modstander. Det gik ikke, da dyret symbolsk skulle afskrække fjenden. En tanke der åbenlyst ikke havde været inde over da våbnet oprindeligt blev brugt som segl til at underskrive dokumenter, og ikke til at fører våben i kamp.

Våbenskjoldet i brug

Byvåbnet bliver brugt i en række officielle sammenhænge som f.eks. officielle breve, vigtig skiltning og i borgmesterkæden.  

Fisken i våbnet bliver brugt som symbolet på skive i forskellige kunstværker rundt i byen f.eks. “Fisken” ved Skive Bibliotek.

 

Kilder  

  • Skive Folkeblad 14/12-1976 
  • Gormsen, Gudrun mfl. Skive kommunes historie bind I, Skive Museums forlag 2001 , s. 249 
  • Skivebogen 1976 s. 142-3 
  • Byvåben (skive.dk) 
  • Fisken (skive.dk)
Forfatter vedelslund