Skive Bank

Skive Bank var en bank som eksisterede i Skive i årene 1857-1928 hvor den krakkede.

 

Banken startede som en beskeden bank, i starten var der kun en bankdag om ugen, som endda kunne blive aflyst hvis bankens direktion havde travlt andet steds. Banken voksede sig større og større og mellem 1857 og 1906 voksede bankens omsætning fra 200.000 rigsdaler (400.000 kr.) til 92.000.000 kr..

Hvor man i starten havde lejet sig ind på Olsens gård, besluttede banken at bygge sine egne store lokaler på hjørnet af Nørregade og Østergade i årene 1912-1913. Derefter bliver hjørnet ofte omtalt som “bankens hjørne”.

Den store og solide bygning på Østergade 1 var designet af Skive arkitekten Erik V. Lind og var inspireret af Nationalbanken i København. I 1972 blev det besluttet at nedrive bygningen og opfører en ny bankbygning på stedet.

 

I 1920’erne kom banken i store problemer. Den havde engageret sig meget i en række lokale skive firmaer med dårlig økonomi og tabte store beløb. Da Privatbanken i København krakkede trak den Skive Bank med sig og Skive Bank ophørte i 1928.

Banken blev videreført i samme lokaler af Skive diskontobank

 

 

Kilder

Illustreret tidende årgang 58 nr. 17

https://web.archive.org/web/20160304114919/http://www.sallingbank.dk/files/billeder/filer/om%20banken/jubilaeumsbog/bilerne.pdf

Ottos billedbog – Skiveegnen i billeder s.97+122

Skivebogen 1993 s. 103

Statistiske undersøgelser nr.24 kreditmarkedsstatistik s. 111: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=19918&sid=kreditm

Forfatter vedelslund