Skive Bank

Skive Bank var en bank i Skive i årene fra 1857 til 1928, hvor den krakkede.

 

Banken startede som en beskeden bank. I starten var der kun en bankdag om ugen, som endda kunne blive aflyst hvis bankens direktion havde travlt andet steds. Banken voksede sig større og større og mellem 1857 og 1906 voksede bankens omsætning fra 200.000 rigsdaler (400.000 kr.) til 92.000.000 kr.

I starten havde man lejet sig ind på Olsens gård, men i årene 1912-1913 byggede banken egne store lokaler på hjørnet af Nørregade og Østergade. Derefter blev hjørnet ofte omtalt som “Bankens hjørne”.

Den store og solide bygning på Østergade 1 var tegnet af Skive arkitekten Erik V. Lind og var inspireret af Nationalbanken i København. I 1972 blev det besluttet at nedrive bygningen og opfører en ny bankbygning på stedet.

Krak

I 1920’erne kom banken i store problemer. Den havde engageret sig meget i en række lokale Skive firmaer med dårlig økonomi og tabte store beløb. Da Privatbanken i København krakkede, trak det Skive Bank med sig og Skive Bank ophørte i 1928.

Banken blev videreført i samme lokaler af Skive diskontobank

 

 

Kilder

Forfatter vedelslund