Møllegade

Møllegade er navngivet efter Skive Mølle – en vindmølle til formaling af korn, beliggende på bakken fra 1827 til den sidste endeligt nedbrændte i 1919. 

 

Erhverv ol. 

I Møllegade har der foruden møllen været drevet bl.a. en brandstation, et snedkerværksted/møbelfabrik og Skive hestemarked. I 2023 er der ikke meget erhverv tilbage, der ligger dog Klochs begravelsesforening, og aktivitetscenter Møllegården. 

Møbelfabrikken:

I Møllegade havde snedkermester Frederik Kloch (1827-1898), opført en møbelfabrik som videreførtes af hans søn Frederik Kloch (1871-1938). I starten af 1900-tallet var det byens største møbelfabrik.  

Hestemarkedet:

Skive hestemarked blev flyttet en smule, fra pladsen hvor Skive Kirke ligger i dag til Møllegade i slutningen af 1800-tallet 

Til minde om hestemarkedet og dets betydning for byen blev i 1996 rejst en statue af tvende jyske heste. På statuen er sat en mindeplade med teksten: 

Med ønsket om, at pladsen igen vil blive et folkeligt samlingssted, afslørede Prinsesse Benedikte den 2. oktober 1996 billedhugger Joseph Salamons bronzeskulptur af de to jyske heste på den gamle hestemarkedsplads mellem kirkerne og Møllegården. I generationer var dette stedet, hvor by og land mødtes, handlede og udvekslede sladder. 

Kilder 

  • Skivebogen 1920 s. 149-208
  • Slægten Kloch –  bidrag til slægtens historie, Konrad Jørgensens bogtrykkeri 1943 
Forfatter vedelslund