Mariane Andersen (1824 -1903)

Mariane Andersen født Andersdatter, var den sidste fabrikant af Jydepotter i Gammelstrup, og derved den sidste udøver af et mange hundrede år gammel kunst-og håndværk.

Liv

Andersen blev født i 1824 og døde i 1903, begge dele i Gammelstrup by, hvor hun også levede hele sit liv.

I folketællingen fra 1860 bliver hendes stilling angivet som fabrikant af potter. Selv om hendes primære stilling var som husmoder, indikerer det et hvis størrelse af fremstillingen stadig i 1860.

I 1852 blev hun gift med den senere sognefoged Ole Andersen, med hvem hun fik flere børn.

I 1894 foretog hun på foranledning af Viborg Museum én sidste brænding af jydepotter som blev solgt til museet. Til den anledning fremstillede hun en af alle de typer jydepotter som hun kunne og udsmykkede dem. Der kan man se hvor mange forskellige typer der fandtes fra typiske trefodede potter, til lysestager, barselskurve og æbleskivepander. Hver især udsmykket med sirlige og forskelligartede mønstre alt efter typen. På enkelte kan ses kors skåret i bunden måske for at beskyttet dem under brændingen.

Jydepotter i Gammelstrup

Jydepotter er sortbrændte, uglaserede lertøjsgenstande formet i hånden uden drejeskive. Brændt i en iltfattig forbrænding, typisk med brug af hedetørv som brændsel.

Den egentlige produktion af jydepotter som en særlig tradition er i perioden 1500-1880.

Selv om navnet er jydepotter dækker begrebet over en alle former for lertøj lavet i denne tradition.

Produktionen af jydepotter kunne findested uden for købstæderne, da de var undtaget købstædernes privilegium på håndværk.

Området omkring Gammelstrup var et center for produktionen af jydepotter da forholdene var gode. Lertøjet blev sendt til Kvols hvorfra det blev sendt med båd, til at blive solgt i et stort område.

 

Kilder

  • Folketællinger og kirkebøger fra Gammelstrup sogn
  • Fjends egnshistoriske forening – 1997-2022 Jubilæumsbog s. 29-30
  • Guldberg, Mette, Pottebønder og bondeskippere -, Bol og By: Landbohistorisk Tidsskrift (1998)
Forfatter vedelslund