Harry Albertsen (1916-?)

Harry Albertsen var brandinspektør og civilforsvarsinspektør i Skive i årene 1963-1986.

Oprindeligt fra Randers hvor han var stadsarkitekt og brandassistent.

I 1963 blev han brandinspektør hvor han efterfulgte Bernhard Jensen som gik på pension.

Under sit virke som brandinspektør stod Albertsen for store udvidelser. Flytningen af brandstationen fra dens gamle plads på Møllegade til den nye brandstation på Engvej ved årsskiftet 1978/9 . Under hans ledelse blev antallet af slukningskøretøjer udvidet fra 3 til 18.

Albertsen blev efterfulgt som brandinspektør af Peter Kümmel.

 

Albertsen havde en stor interesse for sport (særligt fodbold), og i Skive besad han tillidshverv i Skive Idræts Forening, hvor han var formand i to år.

 

Albertsen blev gift med sin hustru Ruth d. 28 september 1938.

 

Kilder

  • Skive Folkeblad 20/9-66, 9/11-1985
Forfatter vedelslund