Fuur Ø’s Spare- og Laanekasse

Fur Ø’s Spare- og Laanekasse, var en sparekasse fra Fur som eksisterede fra 1873 til 2006.

 

Oprettet på Fur d. 16 april 1983, trådte driften i gang året efter. Der var ivrig brug af sparekassen blandt de lokale. Det tætte forhold mellem forretningsførerne og bankens midler skabte problemer, da man i 1911 fandt ud af, at formanden Christen Jeppesen havde begået underslæb mod sparekassen. Jeppesens konkurs skabte problemer i sparekassen, som lavede om i måden driften foregik på, samt mulighederne for lån.

 

Op til 1942 havde sparekassen ikke nogen fast bygning, men lejede sig ind forskellige steder, primært i gården hos bankens forretningsfører. Der var et ønske om at få en mere fast ordning, og i 1942 fik sparekassen købt et hus som blev indrettet til formålet. Der havde været på tale at bygge nyt til formålet, men de mere beskedne rammer i det købte hus var tilfredstillende. I 1969 påbegyndtes nybygningen af lokaler til sparekassen, tegnet af arkitekt Henry Pedersen fra Kjellerup.

I tiden op mod krigen foregik en stor del af sparekassens forretning i Salling, hvorfor man måske i spøg overvejede at ændre sparekassens navn.

 

Med fusionen med Morsø-sparekasse i 2006 ophørte den lokale sparekasse. Bankens egenkapital blev overgivet til to fonde til almennyttige formål.

 

Forretningsførere

N.E. Henrichsen 1873-1893

Valdemar S. Henrichsen 1893-1895

E.C. Henrichsen 1895-1897

Christen Jeppesen 1897-1910

Anders Graversen 1910-1918

Niels Toft 1918-1937

Jens Hauge 1937-1953

Anton J. Dahl 1953-1966

Christian Mikkelsen 1966-1974

Knud Erik Lykke 1974-2006

 

Kilder

  • Fuur ø’s Spare- og Laanekasse gennem 75 aar – 1948
  • Fuur ø’s Spare- og Laanekasse gennem 100 aar 1973
  • Skive Folkeblad 26/8-1974, 28/9-2021
  • Fuur Fondene (furnyt.dk)
Forfatter vedelslund