Frederik Christian Magnus Kloch, senior (1827-1898)

Frederik Kloch ofte kaldet “Fritz”, uddannet snedker, og byrådsmedlem i Skive.

Uddannet af snedkermester Isager i Skive. Åbnede siden sit eget snedkerværksted i Skive. I en kort tid lå værkstedet på Vestergade 25, men udvidedes snart til en stor forretning på Møllegade 20.

Kloch bestred i løbet af sin tid flere tillidshverv og var medlem af Skive Byråd i perioden 1891-1898. Var medlem af bestyrelsen og næstformand for ”Den nye Borger- og Haandværkerforening”.

I 1857 blev Kloch gift med Pouline Rosine Nørager, med hvem han fik 9 børn, herunder sønnen og arvtageren til snedkerforretningen Frederik Kloch (junior).

 

Kilder

  • Nielsen Hedvig & Nielsen, Ejnar, Slægten Kloch –  bidrag til slægtens historie, Konrad Jørgensens bogtrykkeri 1943
Forfatter vedelslund