Frederik Christian Magnus Kloch, Junior (1871-1938)

Frederik Kloch var snedkermester, erhvervsmand og brandinspektør i Skive.

 

Kloch blev først udlært som snedker af faderen, der ligeledes hed Frederik Kloch. Siden stod han også i lære hos Iversen i Aalborg, hvorefter han drog på valsen. I 1896 vendte Kloch tilbage til Skive som mestersvend i faderens snedkerforretning på Møllegade. I 1898 overtog han snedkerværkstedet, som han moderniserede og omdannede til et maskinsnedkeri, hvorefter det blev en af de større arbejdsgiver i Skive.

Kloch varetog en række tillidshverv i Skive by. Som brandinspektør fra 1906 og i 25 år på stationen, der ligeledes lå på Møllegade, var han primus motor i opbygningen af brandvæsnet i Skive. Derforuden var Kloch formand for både grundejerforeningen og for ”Borger- og Haandværker stiftelsen”.

Han var gift i med Frederikke Johanne Maren Trampedach, med hvem han fik 5 børn.

 

Kilder

  • Nielsen Hedvig & Nielsen, Ejnar, Slægten Kloch –  bidrag til slægtens historie, Konrad Jørgensens bogtrykkeri 1943
Forfatter vedelslund