Edvard Philip Smidth (1807-1878)

Edvard Philip Smidth var den første kongeligt udpegede borgmester i Skive 1869-1877 efter reformen af de lokal selvstyrer der genoprettede titlen, foruden at være herreds og by foged i Skive og Salling.

Smidth blev født på Moseby Præstegård på Falster i 1807. Blev student i 1825 og uddannet cand.jur. i 1829.

Efter uddannelsen arbejde Smidth som embedsmand først på Lolland-Falster og siden Fyn. i 1823 blev han udpeget kancelliråd, førend han året efter blev byfoged i Skive og herreds foged i Sallinglands herreder.

Efter reformen i 1868 hvor borgmesterposten blev genoprettet blev Smidth tillige borgmester i Skive købstad.

Smidth beholdt posten til 1877. året efter afgik Smidth ved døden, og blev begravet på Skive kirkegård.

 

Smidt var gift med Karen Cathrine Berg i 1837.

Kilder

  • von Antoniewitz, Wilhelm, Danske Patricier slægter, J.H. Schultz forlag 1856, s. 178
Forfatter vedelslund