Axel Axelsen (1845-1926)

Axel Axelsen var grundtvigiansk højskoleforstander først i Jebjerg og siden på Krabbesholm.

 

Axelsen blev født på Nyord ved Møn, og fik sin eksamen på Skårup seminarium. Efter blandt andet at have undervist på Vejle-egnen blev han i 1884 den første forstander for højskolen i Jebjerg, som han pressede på for at den blev kaldt Salling Højskole i folkemunde. I 1907  stod han for flytningen af højskolen til nye større ledige lokaler på Krabbesholm, selv om lokalerne i Jebjerg også fortsatte som højskole. Han forblev forstander i Krabbesholm til 1913 hvorefter han istede4et blev forstander på Karise Højskole på Sydsjælland.

 

Sammen med hustruen Bertha Axelsen (født Drejer), var Axelsen meget vellidt som forstander blandt eleverne. I mindeord bliver der lagt meget fokus på den trykhed ægteparret skabte, og hvordan skolen kom til at føles som en familie, med Axelsen som en venlig fader figur. Der bliver samtidig omtalt hvordan Axelsen ikke var nogen stor taler eller en væsentlig figur indenfor bevægelsen, ,men i stedet havde stor indflydelse på den individuelle elev som han interagerede med.

Axelsen levede sine sidste år i Vordingborg.

Efter han afgik ved døden indsamlede man til at der blev rejst en mindesten over Axelsen og hustru ved Salling Højskole, den blev præsenteret d. 20 juni 1927.

 

Kilder

Forfatter vedelslund