Adelgade

Adelgade navnet stammer formentlig fra en omdannelse af Algade, som findes i mange danske byer. Betydningen skal findes i, at det var den store offentlige gade. Derved kan man aflæse at Adelgade har været centrum for livet i Skive by fra byens middelalderbegyndelse til i dag, hvor den stadig fungerer som en primær gågade.  

 

Interessante adresser

I den nordlige ende fandtes torv og rådhus. Langs gaden findes flere gamle bygninger, opført af købmænd gennem 1800-tallet. Der kan fremhæves – 

Adelgade 7 “Gregors hus”:

– Opført 1899-1900 af trikotage købmand Gregors Hansen. Arkitekt Isidor von Essen. Bygningen er i klassicistisk stil.

Adelgade 14:

Opført omkring 1800 af Købmand C. Ring. Før dette lå der ligeledes købmandsforretning på stedet tilbage fra 1600-tallet.

Adelgade 16:

Facaden er fra 1912-14, opført af boghandler V. Rybner Petersen ved arkitekt Erik V. Lind. Bygningen er opført i historicistisk byggestil. Bygningen var erstatning for “byfogedgården” – kontor for by- og herredsfogeden 1759-1859.

 

Erhverv ol. 

Med århundreder som central handelsgade har der ligget et utal af forretninger, her nævnes blot enkelte af de længstvarende.  

Bogladen: På Adelgade 16 lå fra 1860 til 2022 Skive boglade.

Guldsmed Hartmann: I 1885 åbnede Johan Hartmann sin urmagerforretning i hvad der i dag er Adelgade 5. Senere udvidede han til en egentlig guldsmedeforretning. Johan Hartmanns søn Johan Hartmann jr. flyttede i 1952 forretningen over gaden, til Adelgade 14 hvor den i skrivende stund (2023) ligger endnu.  

 

Kilder 

Forfatter vedelslund